CÔNG TÁC ĐẢNG

Cụm thi đua Dân vận các Quận ủy Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
Ngày đăng 09/07/2019 | 17:03  | View count: 324

Ngày 09/7/2019, Cụm thi đua Dân vận các Quận ủy Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; tọa đàm về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng và công tác giải phóng mặt bằng”.

Đến dự với hội nghị, có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, UVTV Thành ủy - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; đồng chí Đào Ngọc Triệu - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy; đồng chí Phương Kiến Quốc - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Trần Việt Hà, UVTV - Phó Chủ tịch UBND quận; và các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn và Văn phòng Ban Dân vận Thành ủy, các đồng chí Trưởng Ban Dân vận các Quận ủy, đại biểu tham luận của 12 đơn vị trong Cụm, các đồng chí Phó Trưởng Ban, chuyên viên theo dõi thi đua của đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó.

Đồng chí Phương Kiến Quốc - Phó Bí thư Thường trực - Chủ tịch HĐND quận phát biểu chào mừng Hội nghị

Trước khi vào hội nghị, đồng chí Phương Kiến Quốc - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đã phát biểu, nêu bật những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của quận Cầu Giấy trong những tháng đầu năm 2019, qua đó khẳng định quận Cầu Giấy luôn phát huy tiềm năng vươn lên cùng với các đơn vị trong cụm hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Tại hội nghị giao ban, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được của công tác dân vận trong 6 tháng đầu năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, UVTV - Trưởng Ban Dân vận Quận ủy thay mặt cụm thi đua trình bày báo cáo đề dẫn tọa đàm

Năm 2019, đã tổ chức ký kết và triển khai thực có hiệu quả chương trình, kế hoạch phối hợp giữa Ban Dân vận Quận ủy với UBND quận thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” năm 2019. Từ đó, công tác dân vận của chính quyền, lực lượng vũ trang đạt được nhiều kết quả; Chất lượng thực hiện các hoạt động có nhiều đổi mới, đã giải quyết những vấn đề thiết thực trên các lĩnh vực, tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với các ngành thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo; tham mưu chỉ đạo cơ sở tiếp tục bổ sung hương ước, quy ước, thực hiện quy chế dân chủ, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; Quan tâm lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến của MTTQ, các đoàn thể và nhân dân tham gia xây dựng các chính sách, quy hoạch và những chương trình dự án lớn của địa phương. Tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo xây dựng, triển khai Kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền quận, phường với Nhân dân trên địa bàn năm 2019... Phong trào “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ngày càng phát triển sâu rộng, được các cơ quan trong hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia với nhiều mô hình, điển hình hiệu quả, có sức lan tỏa, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh; tạo được đồng thuận cao trong Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Sau khi báo cáo tóm tắt kết quả phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Hội nghị đã tọa đàm với nội dung “Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng và công tác giải phóng mặt bằng”.  

Tại buổi tọa đàm, đại diện các đơn vị trong cụm đã đã chia sẻ những kinh nghiệm thực hiện “Quy chế dân chủ” trong công tác quản lý trật tự xây dựng và giải phóng mặt bằng tại các địa phương; đề ra các phương pháp để nâng cao hiệu quả, lựa chọn mô hình điểm phù hợp với thực tiễn từng địa phương trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Việt Hà - UVTV - PCT UBND quận Cầu Giấy trình bày tham luận về một số giải pháp nâng cao chất lượng,

hiệu quả việc thực hiện QCDC trong công tác GPMB trên địa bàn quận Cầu Giấy

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, UVTV - Trưởng ban Dân vận Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, UVTV - Trưởng ban Dân vận Thành ủy đánh giá cao những kết quả đạt được của ban Dân vận các quận trong cụm thi đua, đồng chí đề nghị Ban Dân vận trong cụm tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận. Tập trung rà soát các chỉ tiêu, vấn đề còn bất cập trong công tác giảm nghèo, sát nhập các tổ dân phố... Chú trọng phát triển kinh tế, giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “Năm Dân vận chính quyền” 2019./.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY