CÔNG TÁC ĐẢNG

Hội nghị lấy ý kiến đóng góp cán bộ chủ chốt vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận Cầu Giấy, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày đăng 03/03/2020 | 17:17  | View count: 242

Ngày 03/3/2020, tại hội trường Quận ủy Cầu Giấy đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí cán bộ chủ chốt quận Cầu Giấy vàodự thảo Báo cáo chính trị. Dự thảo lần này, về cơ bản đã đánh giá một cách rõ nét, cụ thể việc thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V đề ra. Nghiêm túc đánh giá cả mặt ưu điểm, tiến bộ cũng như những yếu kém, khuyết điểm và đưa ra các bài học kinh nghiệm sâu sắc với tinh thần hết sức cầu thị. Trên cơ đánh giá những thành tựu đạt được của Đảng bộ trong nhiệm kỳ V, rút kinh nghiệm sâu sắc với những mặt hạn chế, theo dự thảo báo cáo chính trị, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ quận xác định rõ các mục tiêu, phương hướng tổng quát, đề ra các chỉ tiêu chủ yếu; 05 nhiệm vụ chủ yếu và 03 khâu đột phá. Đồng thời đưa ra các nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện mục tiêu đề ra.

Đồng chí Lê Thị Thủy, UVTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy trình bày dự thảo Báo cáo chính trị trình

tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Qua thảo luận, hầu hết các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt của quận đều thể hiện sự đồng tình nhất trí cao với chủ đề, bố cục, phương châm và nội dung mà dự thảo báo cáo đã nêu trên tất cả các lĩnh vực như: Chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị,… Đồng thời tập trung phân tích, và cho ý kiến đóng góp về một số chỉ tiêu nhiệm vụ trong giai đoạn 2020-2025; bày tỏ quan điểm về việc xác định các lĩnh vực đột phá, đề nghị bổ sung, làm rõ những kết quả đạt được trên một số lĩnh vực cụ thể.

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Phương Hoa– Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy đã tiếp thu và cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo của quận. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy, Tiểu ban Văn kiện Đại hội tiếp thu đầy đủ, tổng hợp và hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị để trình Ban Chấp hành Đảng bộ cho ý kiến lần tới trước khi tiến hành xin ý kiến đóng góp tại Đại hội các TCCS Đảng trực thuộc.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY