CÔNG TÁC ĐẢNG

Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày đăng 13/05/2020 | 15:10  | View count: 199

Sáng ngày 13/5/2020, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 5 năm 2020 với nội dung “Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890 - 19/5/2020”.

Tới dự Hội nghị, có đồng chí Lê Thị Thủy - UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy và trên 200 đồng chí là đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng; các tổ chức chính trị - xã hội quận, Bí thư các TCCS Đảng trực thuộc Quận ủy, Bí thư chi bộ thuộc 8 phường; Báo cáo viên cấp quận; Cộng tác viên DLXH quận.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Bảo - PGS.TS - Nguyên Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh - Học viện Báo chí và tuyên truyền đã trình bày về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Qua đó, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao to lớn, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội,tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI,Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY