CÔNG TÁC ĐẢNG

Đại hội Đảng bộ cơ quan Dân Đảng Quận ủy Cầu Giấy nhiệm kỳ 2020- 2025
Ngày đăng 30/05/2020 | 11:57  | View count: 445

Ngày 29 - 30/5, Đảng bộ cơ quan Dân Đảng quận Cầu Giấy tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Thị Phương Hoa – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực - Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Bùi Tuấn Anh – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc quận, Tổ trưởng Tổ công tác số 5 chỉ đạo Đại hội cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, các đồng chí thành viên Tổ công tác số 5 chỉ đạo Đại hội và 73 đại biểu của 11 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Dân Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong nhiệm kỳ qua, bám sát chức năng nhiệm vụ được giao, Đảng bộ cơ quan Dân - Đảng Quận ủy Cầu Giấy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ và đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Dân Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra của Đảng: 100% các chi bộ hàng năm được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, Công tác quản lý đảng viên được thực hiện nghiêm túcCông tác phát triển đảng được các chi bộ quan tâm. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xét và đề nghị Quận uỷ kết nạp 08 quần chúng vào Đảng. Tiếp tục khẳng định Đảng bộ là một tập thể đoàn kết thống nhất, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò trách nhiệm của tập thể cấp ủy, nhất là vai trò của người đứng đầu trong công tác tham mưu cho Quận ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Hằng năm và trong cả nhiệm kỳ 2015 - 2020 lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Đặc biệt, thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề hàng năm, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, chú trọng tuyên truyền giáo dục tư tưởng, đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên, nâng cao bản lĩnh chính trị và tính tiên phong gương mẫu trong mỗi cán bộ đảng viên.

Đại hội xác định các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ cơ quan Dân Đảng Quận ủy Cầu Giấy đề ra đó là: Đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 20% Chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% Đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ; Kết nạp được từ 01 đến 02 đảng viên; Công đoàn, Chi đoàn, Hội CCB cơ quan hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Trung đội tự vệ Cơ quan đạt đơn vị Quyết thắng.

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy Cầu Giấy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy Cầu Giấy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ cơ quan Dân Đảng Quận ủy trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, chỉ ra những mặt hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Qua đó, đồng chí cũng nêu ra những nhiệm vụ mục tiêu trước mắt cho nhiệm kỳ tới: Đảng bộ cần tiếp tục phát huy vai trò, vị trí là trung tâm chính trị đầu não của quận, cần đánh giá đúng thế mạnh của mình để lựa chọn các chỉ tiêu mang tính đột phá trong nhiệm kỳ tới; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2020-2025 bằng nhiều hình thức thiết thực; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, chỉ đạo, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị của từng ban Đảng, đoàn thể. Nhiệm kỳ tới, mỗi cán bộ, đảng viên phải nỗ lực nhiều hơn nữa, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, nắm vững thời cơ, phát huy tinh thần đoàn kết thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Với tinh thần tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Dân Đảng Quận ủy Cầu Giấy nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 9 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết; Ban chấp hành Đảng bộ bầu Ban Thường vụ Dảng ủy gồm 03 đồng chí, trong đó đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Phó Bí thư Thường trực - Chủ tịch HĐND quận giữ chức Bí thư Đảng ủy; Tại Đại hội đã biểu quyết (100% đại biểu đại đại hội nhất trí) thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên- Bí thư Quận ủy tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành

Đảng bộ cơ quan Dân - Đảng quận khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY