CÔNG TÁC ĐẢNG

Họp Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội Đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận Cầu Giấy, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 30/06/2020 | 15:59  | View count: 291

Sáng 30/6/2020, đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực - Chủ tịch HĐND quận chủ trì buổi làm việc với Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội Đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban đã nghe và cho ý kiến về kế hoạch tổ chức phục vụ đại hội, trong đó tập trung chuẩn bị cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết để đảm bảo công tác tổ chức đại hội được chu đáo, an toàn, trang trọng, công tác tổ chức, phân công thực hiện đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng yêu cầu đề ra. Nhiều góp ý về kế hoạch tổ chức phục vụ đại hội cũng được các thành viên thảo luận như: việc sửa chữa hội trường phục vụ cho đại hội cần chú ý công tác an ninh an toàn, tăng cường công tác tuyên truyền trực quan, xử lý các thông tin tiêu cực, không chính xác, cần có không gian triển lãm đại hội, chương trình văn nghệ sau đại hội nên tổ chức ở không gian mở, có tính đại chúng.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực - Chủ tịch HĐND quận nhấn mạnh, Tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội là một trong những tiểu ban quan trọng trong việc tham mưu tổ chức Đại hội lần thứ VI Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2020 - 2025, vì vậy các thành viên cần bám sát vào kế hoạch và nội dung được phân công để tham mưu và tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ; Văn phòng Quận ủy tiếp thu ý kiến bổ sung hoàn thiện kế hoạch, thông báo phân công nhiệm vụ trình Ban Thường vụ Quận ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Chiến cũng đề nghị Công an quận khảo sát việc sửa chữa hội trường để đảm bảo an ninh an toàn, Ban Tuyên giáo, phòng Văn hóa - Thông tin quận tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội Đảng.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY