CÔNG TÁC ĐẢNG

Tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2020
Ngày đăng 23/07/2020 | 16:05  | View count: 67

Sáng ngày 23/7/2020, Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2020 cho các đồng chí đại diện lãnh đạo các khối tuyên truyền, khoa giáo; Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ phụ trách công tác Tuyên giáo, Cộng tác viên viên dư luận xã hội ở các phường. Đồng chí Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy về dự và trực tiếp giới thiệu các chuyên đề trong buổi tập huấn.

Phát biểu tại buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận nhấn mạnh: trong những năm qua, công tác tuyên giáo từ Quận đến cơ sở đã đạt được nhiều kết quả, góp phần tích cực vào công tác xây dựng đảng và phát triển kinh tế - xã hội của Quận. Tuy nhiên, tình hình hiện nay đang đặt ra cho công tác tuyên giáo những nhiệm vụ và thách thức mới, cần đổi mới về cả nội dung và hình thức tuyên truyền, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội. Nội dung chương trình tập huấn lần này tập trung vào những vấn đề mới, có tính thời sự  nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tuyên giáo trong tình hình hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực - Chủ tịch HĐND quận phát biểu tại buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Thanh Học – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy giới thiệu về các chuyên đề: Công tác truyên truyền trong thời đại công nghệ 4.0; Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Một số nội dung về kỹ năng, nghiệp vụ liên quan đến công tác lý luận chính trị; Đổi mới và tăng cường công tác tham mưu khoa giáo trong lĩnh vực tuyên giáo; công tác nắm bắt và định hướng dư luận, giải quyết điểm nóng ở cơ sở…

Toàn cảnh buổi tập huấn

Thông qua lớp tập huấn giúp cho các đại biểu cập nhật những thông tin mới về công tác tư tưởng, lý luận nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, từ đó vận dụng sáng tạo vào thực tiễn ở cơ quan, đơn vị; từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Phát biểu kết luận buổi tập huấn, đồng chí Lê Thị Thủy - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy nhấn mạnh: những kiến thức đã được tập huấn tại khóa học là những kiến thức có tính khái quát cao, cơ bản và cần thiết nhằm giúp đội ngũ cán bộ tuyên giáo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, mong muốn các học viên cần tích cực, nghiêm túc học tập, chấp hành tốt nội quy lớp học; tăng cường trao đổi, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện công tác tuyên giáo tại cơ quan, đơn vị.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY