CÔNG TÁC ĐẢNG

Khai mạc lớp đối tượng kết nạp Đảng năm 2020
Ngày đăng 15/10/2020 | 18:13  | View count: 45

Chiều ngày 15/10/2020, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận, Quận ủy Cầu Giấy tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2020.

Dự và phát biểu khai giảng lớp học có đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Lê Thị Thủy - UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc TTBDCT quận và các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Quận ủy, cán bộ, chuyên viên Trung tâm BDCT quận.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng có 140 học viên là những quần chúng ưu tú ở các đảng bộ phường và đảng bộ, chi bộ trực thuộc Quận ủy.

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Chiến đã khẳng định công tác bồi dưỡng, phát triển đảng luôn được sự quan tâm ở quận Cầu Giấy. Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng là cơ sở giúp các học viên nắm vững những kiến thức cơ bản về lịch sử; mục tiêu, lý tưởng; nền tảng tư tưởng; các nguyên tắc về tổ chức và hoạt động; đường lối lãnh đạo của Đảng cũng như trách nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của đảng viên. Từ đó giúp mỗi học viên xác định động cơ, xây dựng kế hoạch, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở cơ quan, đơn vị, phấn đấu trở thành người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực - Chủ tịch HĐND quận phát biểu khai mạc lớp học

Trong thời gian diễn ra lớp học, các học viên tham gia lớp bồi dưỡng được các giảng viên truyền đạt 5 nội dung chuyên đề gồm: Lịch sử ĐCSVN; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; một số nội dung cơ bản Điều lệ ĐCSVN; học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức HCM; phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên ĐCSVN.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY