CÔNG TÁC ĐẢNG

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 05/01/2021 | 15:59  | View count: 117

Sáng 05/01/2021, Quận ủy Cầu Giấy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII bằng hình thức trực tuyến.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Quận ủy, có các đại biểu: đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Lê Thị Thủy - UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận; Cấp ủy các TCCS Đảng trực thuộc; Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp và toàn thể Đảng viên Đảng bộ cơ quan Dân - Đảng quận.

Tại điểm cầu 8 phường có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ phường; Trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy 8 phường; Các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ 8 phường.

Đ/c Đào Tiến Dũng - Phó trưởng Phòng LLCT- LSĐ, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - Báo cáo viên Hội nghị

Đồng chí Đào Tiến Dũng - Báo cáo viên Trung ương, Phó trưởng Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã trao đổi quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025: Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố được chuẩn bị công phu, khoa học, thực sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng bộ thành phố. Tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết được thể hiện trong chủ đề Đại hội: “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Chủ đề đã thể hiện quyết tâm chính trị, ý chí khát vọng của Đảng bộ và nhân dân thành phố xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp văn minh. Đồng thời chỉ rõ những kết quả đạt được, hạn chế tồn tại và 5 bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ thành phố; đặc biệt phân tích kỹ về mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển thủ đô đến năm 2045; 20 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025; 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm; 3 khâu đột phá; 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được đề ra tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố…

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy - UVTV Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy triển khai Kế hoạch hành động của Quận thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể hóa bằng 06 chương trình công tác lớn của Quận ủy khóa VI, đồng thời đề nghị cấp ủy các đơn vị cần tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố đi vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyền truyền về Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

Toàn cảnh Hội nghị

Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn Quận, tạo không khí phấn khởi, tự hào về những thành tựu đã đạt được; tin tưởng, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY