CÔNG TÁC ĐẢNG

Đảng bộ quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6
Ngày đăng 07/01/2021 | 16:35  | View count: 108

Sáng ngày 07/01/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy (khóa VI) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 6 mở rộng, để thảo luận và thông qua các nội dung theo chương trình công tác đã đề ra.

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Bùi Tuấn Anh - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận uỷ; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND quận; các đồng chí Quận ủy viên, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Quận uỷ; các đồng chí Trưởng, Phó các ban Đảng Quận uỷ; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc quận; các đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND 08 phường.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy năm 2020, đóng góp vào các báo cáo và chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2020 của Ban Thường vụ Quận ủy; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Thảo luận và thông qua Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận. Báo cáo kết quả phân loại TCCS Đảng và đảng viên năm 2020. Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2020, nhiệm vụ công tác tài chính Đảng năm 2021.

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu vào kết quả cũng như hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy trong năm 2020 và những nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm 2021 của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận; đồng thời nhấn mạnh, các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021: Lãnh đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2021; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận năm 2021. Tập trung lãnh đạo việc chuẩn bị và tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”. Duy trì thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do đại dịch Covid-19. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo , bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc của Quận ủy và các cấp ủy trực thuộc, các quy chế phối hợp giải quyết các công việc liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; sâu sát cơ sở, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho cơ sở.

Đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở; cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân quận tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, với quyết tâm chính trị cao nhất, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021; trước mắt tổ chức phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết Tân Sửu 2021 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo mọi nhà đều có Tết.

Với tinh thần làm việc dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả; Hội nghị đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Hội nghị với 100% đại biểu tán thành./.

VĂN PHÒNG QUẬN ỦY