CÔNG TÁC ĐẢNG

Quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
Ngày đăng 30/03/2021 | 20:09  | View count: 68

Sáng ngày 30-3-2021, Quận ủy Cầu Giấy tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Dự Hội nghị có đồng chí Đào Xuân Dũng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và các đồng chí đại diện các phòng thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy; lãnh đạo Quận có đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; các đồng chí UV BTV Quận ủy, Quận ủy viên, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND quận; Trưởng, Phó các ban Đảng Quận ủy, Trung tâm chính trị, MTTQ và các tổ chức CT-XH quận; các đồng chí trưởng, phó các ban ngành của quận; Đại biểu cơ sở có các đồng chí UVBTV Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy 8 phường; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Quận ủy; các đồng chí báo cáo viên quận; Cộng tác viên DLXH quận và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn Quận đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội; đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, việc làm của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, xác định đây là một nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; là việc làm thường xuyên, liên tục của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Qua việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước của Quận đã có rất nhiều các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng; việc triển khai nhân rộng những mô hình hay, điển hình tiêu biểu trong làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Quận; kinh tế Quận duy trì tăng trưởng và phát triển; công tác văn hóa xã hội, giáo dục - đào tạo có bước phát triển vượt bậc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, công tác quốc phòng được giữ vững; công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh nằm trong tốp đầu của Thành phố về chỉ số cải cách hành chính; Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng; tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với việc giải quyết các vấn đề phức tạp, phát sinh từ cơ sở; hoạt động của Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được chú trọng, nâng cao, ngày càng hiệu quả hơn. Từ đó các vấn đề phục vụ đời sống dân sinh được giải quyết cơ bản kịp thời, hiệu quả đáp ứng nhu cầu của Nhân dân; đã tạo được sự tin tưởng, đồng thuận, sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đ        ối với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền Quận.

Tại Hội nghị, đồng chí Đào Xuân Dũng – Phó trưởng ban Tuyên giáo thành ủy hà Nội đã phát biểu ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Cầu Giấy đã đạt được trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đồng chí đề nghị quận tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại để thực hiện hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà các tổ chức, cơ quan, đơn vị đã đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị,  đồng thời yêu cầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: thường xuyên đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ tại Chi bộ, chính quyền, đoàn thể; cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư các chi bộ, các cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải làm gương trong việc tu dưỡng, rèn luyện trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lựa chọn nội dung triển khai phải căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và thời gian thực hiện, tránh rập khuôn, máy móc; chọn nội dung cụ thể, chủ đề phù hợp để làm theo, gắn kết và lồng ghép nội dung những việc làm theo sát với nhiệm vụ chuyên môn; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kiểm tra giám sát của các chi bộ trực thuộc, Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp với UBKT Quận ủy đảm bảo trong năm có ít nhất 01 cuộc kiểm tra hoặc giám sátđẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả, sáng tạo, kịp thời phát hiện ngày càng nhiều các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác để tạo nên phong trào ngày càng sâu rộng, thành ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện trong cán bộ, đảng viên, đưa việc học tập và làm theo Bác thấm sâu hơn vào đời sống.

 Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Quận ủy đã biểu dương, khen thưởng 16 tập thể và 20 cá nhân có nhiều thành tích trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

* Một số hình ảnh trong Hội nghị:

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY