CÔNG TÁC ĐẢNG

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Quận
Ngày đăng 23/07/2021 | 16:22  | View count: 74

Ngày 09/7/2021, đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở quận Cầu Giấy đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá kết quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Báo cáo của Ban Dân vận Quận ủy cho thấy, 6 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh, tốc độ lây lan nhanh, tác động đến mọi mặt đời sống xã hội, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp của quận Cầu Giấy đã chủ động, tích cực tham mưu, giúp cấp ủy chỉ đạo và triển khai nghiêm túc, bảo đảm tiến độ các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đạt kết quả tốt, gắn với chủ đề công tác năm của Thành phố và các nhiệm vụ trọng tâm của quận. Quận cũng đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhóm giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện thông điệp chống dịch của Thủ tướng Chính phủ là “5K + vắc xin + công nghệ”; bảo đảm thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì sản xuất, kinh doanh trong điều kiện mới.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm dân chủ, phát huy quyền làm chủ của người dân theo quy định của pháp luật. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội chủ trì và phối hợp thực hiện công tác giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19; giám sát việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch; chủ động làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở…

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, phát biểu kết luận, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá, trong 6 tháng đầu năm nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã làm tốt việc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị cần tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở trong mọi lĩnh vực; quán triệt tinh thần chỉ đạo trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ quận. Đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phải gắn Quy chế dân chủ ở cơ sở với thực hiện “nhiệm vụ kép”, đặc biệt là việc triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội từ 01/7/2021. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội bổ sung chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn hoạt động cho các tổ chức của mình ở các phường để phát huy phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát và dân thụ hưởng”, nhất là trong bối cảnh không tổ chức HĐND ở các phường.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, huy động ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 và tuyên truyền, vận động triển khai kế hoạch, lộ trình tiêm vắc xin phòng Covid-19; tổ chức quán triệt, nghiên cứu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động triển khai các hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và nhân dân khi dịch bệnh được kiểm soát.

 BAN DÂN VẬN