CÔNG TÁC ĐẢNG

Quận Cầu Giấy tổ chức Chung khảo Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021
Ngày đăng 29/10/2021 | 16:35  | View count: 160

Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/TU ngày 25/02/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về “Tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Thành phố năm 2021”; Quận ủy Cầu Giấy đã ban hành Kế hoạch số 26-KH/QU ngày 04/5/2021, để tổ chức triển khai Hội thi trên địa bàn quận. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy đã điều chỉnh hình thức của vòng thi Sơ khảo từ thi trực tiếp sang thi thuyết trình quay Clip. Tính đến ngày 05/10, đã có 14 thí sinh đăng ký tham dự Hội thi hoàn thành việc quay clip thuyết trình, gửi về Ban Tuyên giáo Quận ủy để tổng hợp, gửi tới các thành viên Ban Giám khảo phục vụ công tác chấm thi Vòng Sơ khảo. Qua chấm điểm Sơ khảo, 06/14 thí sinh được lựa chọn tham gia vòng thi Chung khảo.

Ngày 29-10, Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy tổ chức Chung khảo hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi quận Cầu Giấy năm 2021.  Dự Hội thi có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy; Thường trực Quận ủy, lãnh đạo HĐND - UBND quận, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận; Các phòng, ban ngành của quận; Báo cáo viên cấp quận; lãnh đạo Đảng ủy - UBND, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ 8 phường; Bí thư các TCCS Đảng trực thuộc Quận ủy; các thí sinh tham gia Hội thi và các cổ động viên đến cổ vũ, động viên cho các thí sinh tham gia Hội thi.

Đồng chí Đào Xuân Dũng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy,

Chủ tịch HĐND quận tặng cờ lưu niệm cho các thí sinh tham gia Hội thi

Tham gia Chung khảo Hội thi có 06 thí sinh đến từ các TCCS Đảng trực thuộc Quận ủy, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội quận. Trong phần thi thuyết trình, các thí sinh đã lựa chọn một số nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 như: Nhận thức mới trong bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Trung Hòa lần thứ XXVI, trọng tâm là triển khai 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025; Nhận diện và đấu tranh với các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước thông qua mạng xã hội; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết là nguồn sức mạnh cho cuộc chiến chống dịch Covid-19; Những nội dung cơ bản trong tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh niên, việc xây dựng và phát triển đội ngũ thanh niên Việt Nam gắn với cách mạng công nghiệp 4.0…

Các thí sinh đã nghiêm túc trong việc chuẩn bị nội dung và hình thức thuyết trình với bố cục chặt chẽ, khoa học, kết hợp trình chiếu hình ảnh sinh động; đồng thời có liên hệ cụ thể, sát với thực tiễn tại tổ chức, cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. 

Đồng chí Đào Xuân Dũng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy,

Chủ tịch HĐND quận tặng giấy chứng nhận cho đồng chí Hoàng Văn Sướng, Phó Bí thư Quận Đoàn - Giải Nhất Hội thi

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Ban Giám khảo Hội thi đã chấm điểm lựa chọn để Ban Tổ chức Hội thi đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 8 giải Khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc nhất. Trong đó, giải Nhất thuộc về thí sinh Hoàng Văn Sướng, Phó Bí thư Thường trực Quận Đoàn Cầu Giấy.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, lãnh đạo Quận Cầu Giấy Chụp ảnh lưu niệm với các thí sinh tham gia Hội thi

báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi quận Cầu Giấy năm 2021

Hội thi Báo cáo viên - tuyên truyền viên giỏi quận Cầu Giấy năm 2021 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng góp phần thiết thực trong triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là dịp để các báo cáo viên, tuyên truyền viên của Quận khẳng định năng lực, tìm hiểu và cập nhật kiến thức mới về quan điểm, chủ trương, đường lối, nghị quyết, pháp luật của Đảng và Nhà nước; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tích lũy kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn tại tổ chức, đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Quận, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, xây dựng quận Cầu Giấy ngày càng văn minh, giàu đẹp.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY