CÔNG TÁC ĐẢNG

Đoàn Giám sát của Ban Thường vụ Quận ủy tiến hành giám sát đối với 03 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ quận về lĩnh vực y tế
Ngày đăng 09/06/2022 | 16:43  | View count: 120

Thực hiện Quyết định số 1005-QĐ/QU, ngày 22/4/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy về thành lập Đoàn Giám sát triển khai kế hoạch giám sát việc xây dựng, thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, liên doanh liên kết trang thiết bị y tế đối với 03 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ quận (Đảng ủy Bệnh viện E, Đảng ủy Bệnh viên đa khoa y học cổ truyền Hà Nội và Chi ủy Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy).

Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Thường trực Quận ủy, từ ngày 03/6 đến ngày 09/6/2022 Đoàn Giám sát tiến hành Giám sát đối với 03 tổ chức cơ sở Đảng được Giám sát. Thành phần Đoàn Giám sát gồm: đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận là Trưởng đoàn; đồng chí Lê Thị Tú - UVTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy là Phó đoàn; các đồng chí là Phó Chủ tịch HĐND, UBND quận, các đồng chí là Trưởng, phó các ban, ngành thuộc quận và Thư ký đoàn.

Thông qua giám sát nhằm đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm (nếu có) của các cấp ủy đảng cơ sở trong việc xây dựng, thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy và việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, liên doanh liên kết trang thiết bị y tế để kịp thời sửa chữa, uốn nắn, khắc phục khuyết điểm, sai phạm (nếu có); đồng thời việc giám sát phải bảo đảm đúng quy trình, quy định của Đảng, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; phát huy dân chủ, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng trong quá trình giám sát. Qua đó, cấp uỷ các tổ chức cơ sở đảng được giám sát, thành viên đoàn giám sát và các tổ chức đảng, đảng viên liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch giám sát và tạo điều kiện để Đoàn giám sát hoàn thành nhiệm vụ.

* Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn Giám sát của Ban Thường vụ Quận ủy làm việc tại các đơn vị:

- Ngày 03/6/2022, Đoàn Giám sát làm việc với Chi ủy Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy:

Đ/c Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư  Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Trưởng đoàn Giám sát phát biểu

tại buổi giám sát đối với Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy

- Ngày 07/6/2022, Đoàn Giám sát làm việc với Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội:

Đ/c Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Trưởng đoàn Giám sát phát biểu

tại buổi làm việc đối với Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội

- Ngày 09/6/2022, Đoàn Giám sát làm việc với Đảng ủy Bệnh viện E:

Đ/c Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Trưởng đoàn Giám sát phát biểu

tại buổi làm việc đối với Đảng ủy Bệnh viện E

ỦY BAN KIỂM TRA QUẬN ỦY