CÔNG TÁC ĐẢNG

Đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện Chương trình số 04-CTr/QU của Quận ủy Cầu Giấy
Ngày đăng 05/08/2022 | 14:31  | View count: 24

Năm 2022 là năm bản lề của nhiệm kỳ 2020 - 2025, năm đánh giá nửa nhiệm kỳ thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ VI đã đề ra, năm đánh dấu sự kiện quan trọng - kỷ niệm 25 năm thành lập quận Cầu Giấy (01/9/1997 - 01/9/2022), mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong những tháng đầu năm tác động không nhỏ tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhưng với quyết tâm chính trị, Ban Chỉ đạo Chương trình số 04 của Quận ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình 04-CTr/QU trong năm 2022 tới các ngành thành viên và các đơn vị với lộ trình cụ thể, chi tiết. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy, các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ sở, gắn việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình với việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 của đơn vị. Trên cơ sở đó, các cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, các ngành chức năng trực thuộc quận tiếp tục xây dựng và triển khai 09 đề án, kế hoạch cụ thể hóa các nội dung của Chương trình. Quận ủy, Ban Chỉ đạo Chương trình đã chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2022 tới các đồng chí cán bộ chủ chốt, các cấp ủy, TCCS Đảng, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, TCCS Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận phổ biến, quán triệt tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên để thống nhất triển khai thực hiện. Đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến nội dung Chương trình, Kế hoạch thực hiện Chương trình 04-CTr/QU trong năm 2022 trên Cổng Thông tin điện tử quận, bản tin “Thông tin nội bộ”, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh phường, tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, thông qua sinh hoạt tại các TCCS Đảng và các cuộc họp của các ban, ngành, đoàn thể từ quận tới cơ sở để Nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc phát triển văn hóa - xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong giai đoạn hiện nay. Sau 6 tháng triển khai thực hiện Kế hoạch, các nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình 04-CTr/QU đã đạt được kết quả bước đầu đó là: Đã chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai, thực hiện kế hoạch Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn quận Cầu Giấy. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa ở cơ sở. Đẩy mạnh khai thác các nhà họp, sân chơi tổ dân phố phục vụ sinh hoạt của Nhân dân, qua đó góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của người dân (Hiện trên địa bàn quận có 208 nhà họp tổ dân phố và nhà sinh hoạt cộng đồng, trong đó, 170 tổ dân phố có nhà họp và nhà sinh hoạt cộng đồng; 113 sân chơi; 106 điểm lắp đặt thiết bị thể dục thể thao (976 thiết bị) được duy trì hoạt động). Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31 diễn ra trên địa bàn quận: Quận đã chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư, cải tạo sửa chữa Nhà thi đấu thuộc Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận để phục vụ môn thi đấu Wushu trong khuôn khổ SEA Games 31. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cơ sở tiếp tục được quan tâm phát triển nhằm nâng cao sức khỏe và chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Chỉ đạo các phường tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp phường. Quan tâm phát triển văn hóa đọc trong Nhân dân. Chỉ đạo 8/8 phường tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam với nhiều nội dung phong phú. Chỉ đạo các trường tham gia sôi nổi cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” thành phố Hà Nội lần thứ Nhất năm 2021 (Kết quả: 02 học sinh đạt giải Nhất và giải Nhì cấp Thành phố, 01 học sinh đạt giải Khuyến khích cấp Quốc gia). Đẩy mạnh công tác quản lý, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa. Quận bố trí kinh phí để thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo 03 di tích (trong đó có 02 dự án chuyển tiếp: đình Mai Dịch, đình Thọ Tháp) và 01 dự án mới (đình Hậu). Phối hợp với Thành phố khảo sát, lập danh sách trích ngang lý lịch di tích để xin thỏa thuận của Cục Di sản về việc xếp hạng di tích đình Bái Ân - Quán Cây - Ao Cá (phường Nghĩa Đô). Tổ chức thành công Lễ gắn biển 04 tuyến phố mới được đặt tên trên địa bàn quận năm 2021. Thực hiện rà soát, đề nghị Thành phố đặt tên và điều chỉnh độ dài 01 tuyến phố trên địa bàn năm 2022. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch. Chỉ đạo tổ chức rà soát, tuyên truyền, hướng dẫn các rạp chiếu phim, cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND Thành phố và UBND quận.

Việc đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Giáo dục góp phần không nhỏ vào việc phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Quận đã chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt việc đón học sinh trở lại trường, đảm bảo công tác phòng, chống dịch, đồng thời triển khai giải pháp dạy học trực tuyến kết hợp trực tiếp để đảm bảo tốt nhất chương trình học, nhất là lớp cuối cấp. 100% các trường học triển khai hiệu quả mô hình “Chuyển đổi số trong công tác quản lý tại các trường học trên địa bàn quận”. Chỉ đạo triển khai sâu rộng cuộc thi trực tuyến “Học sinh Cầu Giấy tìm hiểu 25 năm thành lập quận”. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, nâng cao và phát huy hiệu quả các phong trào thi giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi các cấp, đặc biệt là kỳ thi học sinh giỏi Thành phố, quốc gia. Năm học 2021-2022, ngành Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy tiếp tục ghi dấu ấn về thành tích thi học sinh giỏi với 67 giải ở các kỳ thi quốc tế (15 HCV, 15 HCB, 28 HCĐ, 9 giải Khuyến khích), 04 giải ở kỳ thi quốc gia (01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 Khuyến khích), 113 giải ở kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố (17 giải Nhất, 41 giải Nhì, 22 giải Ba, 33 giải Khuyến khích), xếp thứ nhất Thành phố. Quan tâm đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục nhằm tăng cường huy động các nguồn lực xã hội để phát triển giáo dục. Năm học 2021-2022, ngành Giáo dục và Đào tạo quận đã triển khai đợt vận động ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em” và tiếp nhận số tiền ủng hộ 763 triệu đồng, trao tặng 166 máy tính, Ipad, điện thoại cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn không đủ điều kiện học trực tuyến, đảm bảo 100% học sinh có đủ phương tiện để học tập trực tuyến. Tăng cường hợp tác, giao lưu quốc tế trên lĩnh vực Giáo dục và đào tạo. Điểm nhấn là dự án Giáo dục phát triển bền vững giữa ngành Giáo dục và Đào tạo quận với thành phố UMEA (Thụy Điển) tiếp tục thực hiện giai đoạn 3. Phong trào khuyến học, khuyến tài được phát triển cả bề rộng và chiều sâu với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Cùng với đó, quận đã chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn quận.

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh cho Nhân được quan tâm chỉ đạo. Duy trì công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân trong tình hình mới: đã thực hiện khám chữa bệnh cho 12.747 lượt người, trong đó khám BHYT là 10.856 lượt người. Tiếp tục duy trì tiêu chí quốc gia về y tế tại 8/8 phường.  Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 nhằm thực hiện tốt các tiêu chí thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Chỉ đạo các phường đẩy nhanh công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho Nhân dân. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng, chống dịch được tăng cường (Đã xử phạt 41 trường hợp với số tiền 505 triệu đồng). Công tác y tế dự phòng được chú trọng, kiểm soát tốt tình hình dịch sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống (đã kiểm tra, giám sát 761 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 52 cơ sở với tổng số tiền 144,5 triệu đồng) và các cơ sở y tế ngoài công lập (kiểm tra 28 nhà thuốc và 20 phòng khám, xử phạt 01 cơ sở với tổng số tiền 25 triệu đồng).

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi, khuyến tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Thực hiện chi trả chế độ cho 5.959 lượt đối tượng chính sách người có công với số tiền hơn 17,8 tỷ đồng và 5.352 lượt đối tượng Bảo trợ xã hội với số tiền hơn 5,6 tỷ đồng. Triển khai và tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ trên địa bàn. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Bên cạnh đó, quận đã triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ, giải quyết việc làm; 06 tháng đầu năm 2022, quận đã hỗ trợ giải quyết việc làm cho 3.471/6.000 người (đạt 57,9% kế hoạch). Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được quan tâm. Tổ chức tốt Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh vận động thực hiện BHXH, BHYT toàn dân. Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 91,7% dân số. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống TNXH. Tỷ lệ cai nghiện bắt buộc đạt 53,33% (16/30 người). Duy trì và triển khai mô hình điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị cai nghiện ma túy tại cộng đồng. Quan tâm hỗ trợ, tư vấn, dạy nghề và tạo việc làm cho các đối tượng sau cai nghiện. Công tác Chữ thập đỏ được triển khai sâu rộng, huy động sự tham gia đông đảo của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia. Trong 6 tháng đầu năm, toàn quận đã tổ chức 06 đợt hiến máu với 1.553 đơn vị máu (đạt 60,67% kế hoạch). Ước tổng giá trị công tác Chữ thập đỏ đạt hơn 9,2 tỷ đồng.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được chỉ đạo, triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả, thu hút mọi tầng lớp Nhân dân tham gia. Quận đã chỉ đạo, hướng dẫn 8/8 phường và 228 tổ dân phố tổ chức Hội nghị đại biểu Nhân dân theo hình thức linh hoạt, phù hợp, đảm bảo công tác phòng chống dịch và đảm bảo tiến độ quy định. Hướng dẫn 06 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký xây dựng danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2022. Đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tiếp tục triển khai thực hiện bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn quận giai đoạn 2021 - 2025 và Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Chỉ đạo UBND các phường triển khai kế hoạch xây dựng và nâng cao chất lượng xây dựng danh hiệu “phường đạt chuẩn văn minh đô thị” giai đoạn 2021 - 2025. Duy trì hiệu quả phong trào tổng vệ sinh môi trường gắn với bóc xóa quảng cáo rao vặt, chỉnh trang đường phố và xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Phát động đợt thi đua cao điểm tổng vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn quận chào mừng SEA Games 31; chỉ đạo triển khai, tổ chức cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp” trên địa bàn quận. Chỉ đạo các phường tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Quy ước Tổ dân phố theo quy định. Trong 06 tháng đầu năm 2022, UBND quận đã ban hành quyết định công nhận 28 Quy ước tổ dân phố thuộc phường Nghĩa Đô và 20 Quy ước tổ dân phố thuộc phường Nghĩa Tân. Quan tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh thông qua việc xây dựng các phong trào triển khai nhân rộng các mô hình như: mô hình “Xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp - an toàn” của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Chương trình “Ngày thứ bảy Xanh - Vì cộng đồng san sẻ yêu thương” của Hội LHPN quận; phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” và mô hình “Khu dân cư/khu chung cư hạn chế rác thải nhựa”, “Văn phòng xanh - Cơ quan xanh” của Đoàn TNCSHCM quận. Đẩy mạnh phát động cuộc thi “Viết phát hiện về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Cầu Giấy năm 2022” với hơn 500 bài tham dự, qua đó đã góp phần lan tỏa những gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong cộng đồng.

VĂN PHÒNG QUẬN ỦY