CÔNG TÁC ĐẢNG

Kết quả triển khai thực hiện Chương trình số 03-CTr/QU của Quận uỷ Cầu Giấy 6 tháng đầu năm 2022
Ngày đăng 08/08/2022 | 10:04  | View count: 60

Năm 2022, năm đánh dấu sự kiện quan trọng - kỷ niệm 25 năm thành lập quận Cầu Giấy (01/9/1997 - 01/9/2022), năm đánh giá nửa nhiệm kỳ thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ VI, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 những tháng đầu năm diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhưng Ban Chỉ đạo Chương trình 03 của Quận ủy về “Quản lý đô thị, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng theo hướng hiện đại gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2021 – 2025“ đã bước đầu đạt được các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Ngay từ đầu năm 2022, Ban Chỉ đạo đã triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình 03-CTr/QU trong năm 2022 tới các ngành thành viên và các đơn vị với lộ trình cụ thể, chi tiết. Quận ủy, Ban Chỉ đạo Chương trình đã chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chương Chương trình 03-CTr/QU trong năm 2022 tới các đồng chí cán bộ chủ chốt, các cấp ủy, TCCS Đảng, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, TCCS Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận phổ biến, quán triệt tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên để thống nhất triển khai thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Chương trình, Kế hoạch thực hiện Chương trình 03-CTr/QU trong năm 2022 trên Cổng Thông tin điện tử quận, bản tin “Thông tin nội bộ”, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh phường, tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, thông qua sinh hoạt tại các TCCS Đảng và các cuộc họp của các ban, ngành, đoàn thể từ quận tới cơ sở để Nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc quản lý đô thị, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng theo hướng hiện đại gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn quận trong giai đoạn hiện nay. Gắn công tác tuyên truyền thực hiện nội dung của Chương trình với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận, phường trong năm 2022. Quận ủy ban hành Quyết định số 1004/QĐ-QU ngày 22/4/2022 thành lập Ban chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn quận Cầu Giấy; Chỉ đạo UBND quận phối hợp, ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 22/02/2022 về triển khai thực hiện Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn quận Cầu Giấy; Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 22/02/2022 về tổng kiểm tra rà soát kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ trên địa bàn quận Cầu Giấy để thúc đẩy tiến độ cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn quận Cầu Giấy. Trong 06 tháng đầu năm 2022, Quận thực hiện trồng mới 42 cây bóng mát trên địa bàn quận; cắt tỉa 2496 cây bóng mát trong đó vén tán 1735 cây, thưa tán 761 cây, chặt hạ 7 cây nguy hiểm, giải tỏa cây đổ 8 cây, giải tỏa cành cây 3 cây. Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn Thành phố: Hiện UBND quận đang triển khai thực hiện xây dựng khu cây xanh, thể dục thể thao tại ô đất A11, Tây Nam Hà Nội. Hạ ngầm 100% hệ thống cáp điện lực, thông tin tại các khu vực phát triển đô thị, các tuyến đường cải tạo, xây dựng mới: UBND quận đang phối hợp cùng Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị điện lực, viễn thông triển khai hạ ngầm trên địa bàn quận; đồng thời UBND quận có văn bản số 160/UBND-QLĐT ngày 21/02/2022 góp ý về Kế hoạch hạ ngầm các đường dây cáp viễn thông giai đoạn 2022-2025. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ hàng năm như duy trì tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch đạt 100%; quản lý duy trì bảo dưỡng hệ thống thoát nước theo phân cấp; phối hợp cùng Sở Giao thông Vận tải  đảm bảo tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đạt 30-35%; duy trì diện tích nhà ở bình quân trên địa bàn quận đạt 27,6÷29,5m2/người…

Ban Chỉ đạo đã giao UBND quận Cầu Giấy nghiên cứu, ban hành văn bản góp ý dự thảo các văn bản pháp quy thuộc thẩm quyền ban hành của Thành phố (08 văn bản). Xây dựng các quy hoạch, chương trình, kế hoạch và đề án chủ yếu triển khai thực hiện giai đoạn 2021-2025 (Ban hành 03 đề án nhánh nhằm cụ thể hóa Chương trình số 03-CTr/QU). Hiện Quận đang tổ chức lập 02 đồ án theo chỉ đạo của UBND Thành phố để triển khai phục vụ việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị và các quy hoạch chuyên ngành theo Quy hoạch Thành phố Hà Nội.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, quận đã phối hợp các đơn vị để thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn để thực hiện hạ ngầm các tuyến điện, đường dây viễn thông như: hoàn thành hạ ngầm cáp điện lực 24kV tuyến Cầu Giấy - Xuân Thủy (Công ty điện lực Cầu Giấy thực hiện); hạ ngầm tuyến cáp điện lực 110kV trên các tuyến Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Đình Hoàn, Đông Quan, Dương Quảng Hàm (Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội triển khai); hạ ngầm đường dây viễn thông tuyến phố Doãn Kế Thiện, Phạm Thận Duật (Công ty viễn thông FPT triển khai); xây dựng hạ tầng cống bể phục vụ ngầm hóa đường Trần Bình, Mai Dịch (Công ty Viettel Hà Nội thực hiện). Hàng tuần, tổ chức kiểm tra vệ sinh môi trường trên địa bàn quận vào sáng thứ 7 và có các kế hoạch cụ thể tuyên truyền vận động, giám sát, kiểm tra các hộ dân, đơn vị trên địa bàn quận đảm bảo vệ sinh chung trên địa bàn quận nhất là trong các kỳ lễ, tết.

Ban chỉ đạo chỉ đạo UBND quận đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư công, tiếp tục triển khai thi công đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông các tuyến đường bằng nguồn vốn ngân sách quận như cải tạo hè đường tuyến Nguyễn Khánh Toàn - Trần Đăng Ninh; dự án đường nối từ Trần Quốc Hoàn đến phố Nghĩa Tân.  Tập trung thực hiện công tác GPMB một số dự án trọng điểm được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách của Thành phố trên địa bàn quận Cầu Giấy như dự án cải tạo đường nối từ Trung Yên 6 ra đường Nguyễn Khang; xây dựng đường nối từ đường Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng; dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang (từ phố Thành Thái đến phố Nguyễn Khang).

Công tác cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch được tăng cường: Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND quận đã tiếp nhận 350 hồ sơ xin cấp phép xây dựng; đã cấp 307 giấy phép xây dựng cho trường hợp đủ điều kiện, tổng diện tích sàn xây dựng đã cấp phép: 88.456,2 m2. Thực hiện kiểm tra 187 công trình xây dựng, kết quả: xử lý 12 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt 450 triệu đồng.

Thường xuyên duy trì công tác kiểm tra, xử lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trong 6 tháng đầu năm đã xử lý 2.756 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 1,5 tỷ đồng.

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2022, việc thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội; Chương trình 03-CTr/QU của Quận ủy Cầu Giấy đã được Quận ủy, HĐND, UBND quận chỉ đạo quyết liệt, các đồ án quy hoạch, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, đồ án thiết kế đô thị riêng, cải tạo, chỉnh trang đô thị, chương trình phát triển đô thị được triển khai tích cực. Đến nay, đã cơ bản được tổng hợp, xây dựng kế hoạch thực hiện, đảm bảo sự thông thoáng, minh bạch trong công tác đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường. Công tác đầu tư xây dựng phát triển đô thị, đặc biệt là các công trình hạ tầng xã hội thiết yếu, hạ tầng kỹ thuật khung, dự án hạ tầng đô thị quan trọng, phục vụ dân sinh bức xúc, các công trình trọng điểm được rà soát thường xuyên để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện (đặc biệt công tác giải phóng mặt bằng); nhiều khu đô thị, dự án phát triển nhà ở được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho nhân dân trên địa bàn, bổ sung thêm các công trình dịch vụ, tiện ích công cộng, từng bước hoàn thiện không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị. Công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị tiếp tục có những chuyển biến rõ rệt, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân tại lĩnh vực xây dựng được nâng cao, các trường hợp thi công xây dựng công trình khi chưa đủ điều kiện khởi công theo quy định đã được phát hiện kịp thời và xử lý dứt điểm. Trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên các tuyến phố có chuyển biến tích cực và từng bước đi vào nề nếp.

VĂN PHÒNG QUẬN ỦY