CÔNG TÁC ĐẢNG

Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Thành phố kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở phường Nghĩa Tân và phường Trung Hòa
Ngày đăng 30/09/2022 | 15:04  | View count: 76

Ngày 30-9, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở Thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố, Phó trưởng Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các phường Trung Hòa, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy để kiểm tra kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở phường năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022. Thành phần Đoàn kiểm tra còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; về phía lãnh đạo quận có đồng chí Bùi Tuấn Anh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận và đồng chí Ngô Ngọc Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy tham dự.

Tại buổi làm việc, báo cáo của Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện QCDC ở cơ sở của các phường cho biết, các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị xã hội phường Nghĩa Tân và phường Trung Hòa đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”. Qua đó, tạo đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC các phường được thành lập, kiện toàn, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các thành viên BCĐ, trên cơ sở đó các thành viên theo dõi, giám sát, cũng như đôn đốc và nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức… thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia phát triển kinh tế, xã hội; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

Đồng chí  Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố phát biểu tại buổi làm việc

với phường Nghĩa Tân và phường Trung Hòa

Trong năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022, hai phường Nghĩa Tân và Trung Hòa đều thực hiện tốt việc công khai minh bạch các nội dung để nhân dân biết. Các phường đều xây dựng mô hình một cửa hiện đại, giải quyết sớm và đúng hẹn các hồ sơ thủ tục hành chính. Công tác đối thoại, tiếp công dân được thực hiện theo quy định; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được chính quyền các phường tập trung xử lý đúng thẩm quyền và đúng thời hạn, không để xảy ra phiền hà.

Các đồng chí trong Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo QCDC Thành phố và các đồng chí lãnh đạo quận kiểm tra

việc thực hiện QCDC tại Bộ phận một cửa phường Trung Hòa

Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường đều quan tâm đến việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Ban Thanh tra nhân dân và Giám sát đầu tư của cộng đồng các phường đã thực hiện tốt chức năng và vai trò của mình, hàng năm đều có kế hoạch hoạt động cụ thể về việc tiến hành giám sát một số công trình trọng điểm tại địa bàn… Ngoài ra, Ban Thanh tra nhân dân của Công đoàn cơ quan cũng thực hiện tốt việc giám sát cán bộ, công chức thực hiện các nội quy, quy chế của đơn vị…

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở các phường đôi lúc hoạt động còn hình thức, chưa bao quát hết các nội dung công việc; việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa thực sự cụ thể, rõ nét, biện pháp tuyên truyền đôi khi chưa phù hợp.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố đánh giá cao kết quả thực hiện quy chế dân chủ tại hai phường Nghĩa Tân và Trung Hòa, đã góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn đề nghị các phường cần tiếp tục  phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục các thiếu sót; bổ sung, cập nhật những văn bản chỉ đạo mới để tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân kịp thời.

Trong thời gian tới, các phường tiếp tục thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị; hoạt động của chính quyền phải thể hiện rõ tính công khai, minh bạch và có trách nhiệm trong việc giải trình với người dân. Việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công tác xây dựng chính quyền. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc các ngành đoàn thể, tổ dân phố, phát huy vai trò giám sát thực hiện quy chế dân chủ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư, góp phần xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh.

BAN DÂN VẬN