CÔNG TÁC ĐẢNG

Quận ủy Cầu Giấy: Hội nghị Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”
Ngày đăng 24/10/2022 | 17:07  | View count: 144

Sáng ngày 24/10/2022, Quận ủy Cầu Giấy đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Dự Hội nghị, có các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và UB.MTTQ quận; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của quận; các đồng chí Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự, Chỉ huy trưởng BCH Công an 8 phường và các TCCS Đảng trực thuộc quận. Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Doãn Kim Tuyến - Phó Chủ nhiệm chính trị, Cục chính trị - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng các đồng chí đại diện các Ban xây dựng Đảng, Ban Nội chính Thành ủy. 

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Quận ủy. Với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã có 11 ý kiến tham luận của các Đảng ủy, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các phòng, ban ngành về 7 nhóm vấn đề. Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, thay mặt lãnh đạo Quận ủy, HĐND và UBND quận, đánh giá cao và tiếp thu các ý kiến phát biểu, đồng thời đã nhấn mạnh thêm một số kết quả quan trọng là: Với đặc điểm tình hình Quận Cầu Giấy có diện tích 12,44 km2, gồm 08 đơn vị hành chính cấp phường, dân số khoảng trên 300.000 người. Trên địa bàn quận có 01 khu công nghệ thông tin tập trung; 23 trường đại học, cao đẳng; hơn 180 cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, các cơ quan bộ, ngành của Trung ương và Thành phố; có nhiều đơn vị quốc phòng đứng chân trên địa bàn quận như Học viện Quốc phòng, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự, Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga…Là Quận có tốc độ đô thị hóa và dân số cơ học tăng nhanh với nhiều khu đô thị, 134 khu nhà chung cư, tập trung hơn 5.000 người nước ngoài học sinh, sinh viên thường xuyên tạm trú; do đó tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận có nhiều tiềm ẩn phức tạp, đòi hỏi sự lãnh đạo nghiêm túc, khoa học, tăng cường mọi biện pháp để giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Những năm qua, Quận ủy luôn lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về xây dựng và bảo vệ an ninh quốc phòng. Quận ủy đã ban hành Chương trình số 05-CTr/QU về Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2021 - 2025, đã đặt ra các chỉ tiêu về đảm bảo công tác tuyển quân hàng năm, huấn luyện, đào tạo, giáo dục quốc phòng, đảm bảo diễn tập khu vực phòng thủ, đảm bảo công tác hậu cần quân đội, quân sự địa phương, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, phòng chống cháy nổ…

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI về Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề mới phát sinh chưa có tiền lệ, khó khăn hơn so với dự báo. Trong nước, áp lực lạm phát tăng cao, giá xăng dầu, nguyên vật liệu, các yếu tố đầu vào biến động nhanh. Dịch bệnh, thiên tai, bão lũ diễn biễn phức tạp gây khó khăn, thiệt hại cho sản xuất và đời sống của nhân dân. Các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá cách mạng nước ta bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”.... đặc biệt là tình hình trên Biển Đông đã ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của cả thành phố nói chung và quận Cầu Giấy nói riêng. Nhưng với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cùng với sự vào cuộc quyết liệt của Đảng bộ chính quyền các cấp và của lực lượng vũ trang, sự chung sức, đồng lòng của toàn thể Nhân dân quận Cầu Giấy đã vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng, củng cố vững chắc nền quốc phòng, an ninh trên địa bàn quận; Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, sáng tạo và chuyển biến tích cực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Đạt được những kết quả quan trọng trên là nhờ sự đoàn kết nhất trí, sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của toàn đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn quận. Ghi nhận những đóng góp đó, tại hội nghị, Ban Thường vụ Quận ủy đã trao tặng Giấy khen cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Đồng chí Bùi Tuấn Anh - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân

có thành tích xuất sắc

Tuy nhiên, trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Quận Cầu Giấy có địa bàn rộng, dân số đông, phức tạp, để đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, thay mặt Quận ủy, HĐND, UBND, UB. MTTQ VN quận, đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tich HĐND quận đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội quận cần tập trung tổ chức thực hiện một số nội dung sau: (1) Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp trong việc tiếp tục thực  hiện Chiến lược, Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Chương trình 09 của Thành uỷ, Chương trình 05 của Quận ủy về tăng cường quốc phòng - an ninh bảo đảm  trật tự an toàn xã hội; (2) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong toàn quận về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong tình hình mới. Phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết TW4 (khoá XI) “một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Tăng cường trật tự kỷ cương, từng bước giải quyết dứt điểm tình hình mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; (3) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng, giáo dục nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cho cán bộ đảng viên, nhân dân, học sinh. Nhằm nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; (4) Nâng cao chất lượng huấn luyện và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Chú trọng vào việc đào tạo đội ngũ cán bộ chỉ huy Ban CHQS phường. Tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng, cập nhập kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo phân cấp. Diễn tập khu vực phòng thủ quận và diễn tập chiến đấu phường trong khu vực phòng thủ sát với tình hình thực tế của địa phương, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; sẵn sàng động viên quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật theo kế hoạch./.

VĂN PHÒNG QUẬN ỦY