CÔNG TÁC ĐẢNG

Kế hoạch tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của quận Cầu Giấy

Ngày đăng 28/12/2021 | 06:35 PM  | View count: 176
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Hướng dẫn số 43-HD/BTGQU ngày 24/12/2021 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về hướng dẫn công tác khoa giáo năm 2022

Ngày đăng 28/12/2021 | 03:19 PM  | View count: 101
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Quận Cầu Giấy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai phạm

Ngày đăng 20/12/2021 | 01:44 PM  | View count: 174
Từ đầu năm đến nay, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng luôn được các cấp ủy, UBKT cấp ủy trong toàn Đảng bộ quận Cầu Giấy quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, góp phần nâng...

Đảng bộ quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11

Ngày đăng 16/12/2021 | 04:11 PM  | View count: 199
Sáng ngày 16/12, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy (khóa VI) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 11 mở rộng, để thảo luận và thông qua các nội dung theo chương trình công tác đã đề ra. Để đảm bảo công...

Triển khai thực hiện KH số 44-KH/TU của Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của BBT về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế” trên địa bàn quận

Ngày đăng 14/12/2021 | 04:16 PM  | View count: 91
Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/TU ngày 26/10/2021 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự...

Đảng bộ quận Cầu Giấy triển khai Kế hoạch 49-KH/QU để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030

Ngày đăng 08/12/2021 | 03:06 PM  | View count: 137
Thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 24/8/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018...

Quận Cầu Giấy triển khai Kế hoạch 48-KH/QU thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Ngày đăng 08/12/2021 | 02:56 PM  | View count: 172
Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 29/10/2021 của Thành ủy Hà Nội về việc “ thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí...