THÔNG TIN ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Quyết định về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Yên Hòa - phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy
28/05/2018 | 14:15

Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Yên Hòa - phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy.

Xem nội dung Quyết định tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN