DI TÍCH LỊCH SỬ

MỘ CÁC CHIẾN SỸ VỤ HÀ THÀNH ĐẦU ĐỘC NĂM 1908

Ngày đăng 02/11/2018 | 09:44 AM  | View count: 872
MỘ CÁC CHIẾN SỸ VỤ HÀ THÀNH ĐẦU ĐỘC NĂM 1908

NHÀ THỜ HỌ LẠI

Ngày đăng 02/11/2018 | 09:43 AM  | View count: 686
NHÀ THỜ HỌ LẠI

QUÁN CÂY AO CÁ ĐÌNH BÁI ÂN

Ngày đăng 02/11/2018 | 09:41 AM  | View count: 660
QUÁN CÂY AO CÁ ĐÌNH BÁI ÂN

ĐỀN TRUNG NHA

Ngày đăng 02/11/2018 | 09:40 AM  | View count: 952
ĐỀN TRUNG NHA

ĐỀN QUÁN ĐÔI

Ngày đăng 02/11/2018 | 09:39 AM  | View count: 2979
ĐỀN QUÁN ĐÔI

NHÀ BÀ HAI NHÃ

Ngày đăng 02/11/2018 | 09:38 AM  | View count: 821
NHÀ BÀ HAI NHÃ

ĐÌNH AN PHÚ

Ngày đăng 02/11/2018 | 09:38 AM  | View count: 975
ĐÌNH AN PHÚ

CHÙA DUỆ TÚ

Ngày đăng 02/11/2018 | 09:36 AM  | View count: 1095
CHÙA DUỆ TÚ

ĐÌNH ĐA (ĐA PHÚ)

Ngày đăng 02/11/2018 | 09:35 AM  | View count: 450
ĐÌNH ĐA (ĐA PHÚ)

NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN KHẢ TRẠC

Ngày đăng 02/11/2018 | 09:34 AM  | View count: 797
NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN KHẢ TRẠC

ĐÌNH TĂNG PHÚC

Ngày đăng 02/11/2018 | 09:34 AM  | View count: 427
ĐÌNH TĂNG PHÚC

CHÙA DIÊN KHÁNH

Ngày đăng 02/11/2018 | 09:33 AM  | View count: 1185
CHÙA DIÊN KHÁNH

ĐÌNH DỊCH VỌNG SỞ

Ngày đăng 02/11/2018 | 09:32 AM  | View count: 717
ĐÌNH DỊCH VỌNG SỞ

ĐÌNH MAI DỊCH

Ngày đăng 02/11/2018 | 09:31 AM  | View count: 670
ĐÌNH MAI DỊCH

CHÙA THÁNH CHÚA

Ngày đăng 02/11/2018 | 09:30 AM  | View count: 661
CHÙA THÁNH CHÚA

ĐÌNH THÔN HẬU (ĐÌNH HẬU)

Ngày đăng 02/11/2018 | 09:28 AM  | View count: 646
ĐÌNH THÔN HẬU (ĐÌNH HẬU)

NHÀ ÔNG TẠ ĐÌNH TÁN

Ngày đăng 02/11/2018 | 09:25 AM  | View count: 484
NHÀ ÔNG TẠ ĐÌNH TÁN

CHÙA BẢO THÁP

Ngày đăng 02/11/2018 | 09:24 AM  | View count: 1043
CHÙA BẢO THÁP

CHÙA HÀ

Ngày đăng 02/11/2018 | 09:23 AM  | View count: 587
CHÙA HÀ

ĐÌNH HÀ

Ngày đăng 02/11/2018 | 09:22 AM  | View count: 383
ĐÌNH HÀ

ĐÌNH THỌ THÁP

Ngày đăng 02/11/2018 | 09:21 AM  | View count: 776
ĐÌNH THỌ THÁP

NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN VÂN SƠN

Ngày đăng 02/11/2018 | 09:20 AM  | View count: 422
NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN VÂN SƠN

NHÀ THỜ HỌ HOÀNG

Ngày đăng 02/11/2018 | 09:19 AM  | View count: 731
NHÀ THỜ HỌ HOÀNG

NHÀ THỜ NGUYỄN NHƯ UYÊN

Ngày đăng 02/11/2018 | 09:19 AM  | View count: 544
NHÀ THỜ NGUYỄN NHƯ UYÊN

MIẾU DƯỚI

Ngày đăng 02/11/2018 | 09:18 AM  | View count: 467
MIẾU DƯỚI

MIẾU CHỢ

Ngày đăng 02/11/2018 | 09:17 AM  | View count: 744
MIẾU CHỢ

CHÙA BÁO ÂN

Ngày đăng 02/11/2018 | 09:16 AM  | View count: 1011
CHÙA BÁO ÂN

CHÙA NGỌC QUÁN

Ngày đăng 02/11/2018 | 09:16 AM  | View count: 463
CHÙA NGỌC QUÁN

ĐÌNH HẠ YÊN QUYẾT

Ngày đăng 02/11/2018 | 09:14 AM  | View count: 1087
ĐÌNH HẠ YÊN QUYẾT

ĐÌNH AN HÒA

Ngày đăng 02/11/2018 | 09:13 AM  | View count: 521
ĐÌNH AN HÒA

HẦM CHỈ HUY SƯ ĐOÀN PHÒNG KHÔNG 361

Ngày đăng 02/11/2018 | 09:11 AM  | View count: 460
HẦM CHỈ HUY SƯ ĐOÀN PHÒNG KHÔNG 361

ĐỀN DỤC ANH

Ngày đăng 02/11/2018 | 09:09 AM  | View count: 769
ĐỀN DỤC ANH

ĐỀN CÂY QUẾ

Ngày đăng 02/11/2018 | 09:08 AM  | View count: 1866
ĐỀN CÂY QUẾ

CHÙA TRUNG KÍNH THƯỢNG

Ngày đăng 02/11/2018 | 09:06 AM  | View count: 1221
CHÙA TRUNG KÍNH THƯỢNG

CHÙA LINH THÔNG

Ngày đăng 02/11/2018 | 09:01 AM  | View count: 1047
CHÙA LINH THÔNG

ĐÌNH TRUNG KÍNH THƯỢNG

Ngày đăng 02/11/2018 | 08:59 AM  | View count: 647
ĐÌNH TRUNG KÍNH THƯỢNG

ĐÌNH TRUNG KÍNH HẠ

Ngày đăng 02/11/2018 | 08:58 AM  | View count: 538
ĐÌNH TRUNG KÍNH HẠ

ĐÌNH NGOÀI

Ngày đăng 02/11/2018 | 08:56 AM  | View count: 506
ĐÌNH NGOÀI

ĐÌNH TRONG

Ngày đăng 01/11/2018 | 03:22 PM  | View count: 409
- Địa chỉ: Số 11/27 ngõ 139, phố Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa. - Loại di tích: Lịch sử kiến trúc, nghệ thuật. - Cấp xếp hạng: Bộ Văn hóa,...