DI TÍCH LỊCH SỬ

ĐÌNH TRONG
Ngày đăng 01/11/2018 | 15:22  | View count: 397

- Địa chỉ: Số 11/27 ngõ 139, phố Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa.

- Loại di tích: Lịch sử kiến trúc, nghệ thuật.

- Cấp xếp hạng: Bộ Văn hóa, Thông tin và Thể thao.

- Năm xếp hạng: 1992

- Quyết định xếp hạng: số 490/QĐ ngày 22/04/1992.

- Nhân vật thờ phụng: Phạm Thị Uyển; Phạm Miễn và Phạm Huy.