DI TÍCH LỊCH SỬ

ĐÌNH TRUNG KÍNH THƯỢNG
Ngày đăng 02/11/2018 | 08:59  | View count: 635

ĐÌNH TRUNG KÍNH THƯỢNG

- Địa chỉ: Số 16, ngõ 219, phố Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa.

- Loại di tích: Lịch sử văn hóa.

- Cấp xếp hạng: UBND Thành phố Hà Nội.

- Năm xếp hạng: 2007.

- Quyết định xếp hạng: số 4172/QĐ-UBND ngày 20/10/2007.

- Nhân vật thờ phụng: Thánh Hùng Nộn Công.