DI TÍCH LỊCH SỬ

CHÙA LINH THÔNG
Ngày đăng 02/11/2018 | 09:01  | View count: 1029

CHÙA LINH THÔNG

- Địa chỉ: Ngõ 68 phố Quan Nhân, phường Trung Hòa.

- Loại di tích: Lịch sử.

- Cấp xếp hạng: UBND Thành phố Hà Nội.

- Năm xếp hạng: 2017.

- Quyết định xếp hạng: số 1788/QĐ-UBND ngày 20/03/2017.