DI TÍCH LỊCH SỬ

CHÙA BÁO ÂN
Ngày đăng 02/11/2018 | 09:16  | View count: 991

CHÙA BÁO ÂN

- Địa chỉ: ngõ 79, đường Cầu Giấy, phường Yên Hòa.

- Loại di tích: Kiến trúc, nghệ thuật.

- Cấp xếp hạng: Bộ Văn hóa và Thông tin.

- Năm xếp hạng: 1994

- Quyết định xếp hạng: số 372/QĐ-BT ngày 10/03/1994.