DI TÍCH LỊCH SỬ

MIẾU CHỢ
Ngày đăng 02/11/2018 | 09:17  | View count: 721

MIẾU CHỢ

- Địa chỉ: Tổ 16, phường Yên Hòa.

- Loại di tích: Lịch sử văn hóa.

- Cấp xếp hạng: UBND Thành phố Hà Nội.

- Năm xếp hạng: 2014.

- Quyết định xếp hạng: số 4601/QĐ-UBND ngày 16/09/2014.

- Nhân vật thờ phụng: Cao Sơn Đại vương.