DI TÍCH LỊCH SỬ

MIẾU DƯỚI
Ngày đăng 02/11/2018 | 09:18  | View count: 451

MIẾU DƯỚI

- Địa chỉ: ngõ 79 phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa.

- Loại di tích: Lịch sử.

- Cấp xếp hạng: UBND Thành phố Hà Nội.

- Năm xếp hạng: 2018.

- Quyết định xếp hạng: số 1302/QĐ-UBND ngày 15/03/2018.

- Nhân vật thờ phụng: Bạch Hạc Giang Thần và 02 vị phu nhân (Vương Phi Vạn phúc và Vương Phi Tứ Nương).