DI TÍCH LỊCH SỬ

NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN VÂN SƠN
Ngày đăng 02/11/2018 | 09:20  | View count: 409

NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN VÂN SƠN

- Địa chỉ: Số 63,phố Yên Hòa, phường Yên Hòa.

- Loại di tích: Lịch sử văn hóa.

- Cấp xếp hạng: UBND Thành phố Hà Nội.

- Năm xếp hạng: 2006.

- Quyết định xếp hạng: số 592/QĐ-UBND ngày 26/01/2006.