DI TÍCH LỊCH SỬ

CHÙA BẢO THÁP
Ngày đăng 02/11/2018 | 09:24  | View count: 1001

CHÙA BẢO THÁP

- Địa chỉ: Số 3, ngõ 37, phố Dịch Vọng, phường Dịch Vọng.

- Loại di tích: Lịch sử văn hóa.

- Cấp xếp hạng: UBND Thành phố Hà Nội.

- Năm xếp hạng: 2010.

- Quyết định xếp hạng: số 5500/QĐ-UBND ngày 05/11/2010