DI TÍCH LỊCH SỬ

CHÙA THÁNH CHÚA
Ngày đăng 02/11/2018 | 09:30  | View count: 645

CHÙA THÁNH CHÚA

- Địa chỉ: Số 130 đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu (Trong khuôn viên trường Đại học Sư Phạm).

- Loại di tích: Lịch sử kiến trúc, nghệ thuật.

- Cấp xếp hạng: Bộ Văn hóa.

- Năm xếp hạng: 1989.

- Quyết định xếp hạng: số 100-VH/QĐ ngày 21/01/1989.