DI TÍCH LỊCH SỬ

ĐÌNH TĂNG PHÚC
Ngày đăng 02/11/2018 | 09:34  | View count: 408

ĐÌNH TĂNG PHÚC

- Địa chỉ: Ngõ 72, đường Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa.

- Loại di tích: Lịch sử và kiến trúc nghệ thuật.

- Cấp xếp hạng: UBND Thành phố Hà Nội.

- Năm xếp hạng: 2009.

- Quyết định xếp hạng: số 6710/QĐ-UBND ngày 24/12/2009.

- Nhân vật thờ phụng: Thần Độ Bảo Ninh Quốc; Chu Lý và Cao Sơn Đại vương.