DI TÍCH LỊCH SỬ

ĐÌNH ĐA (ĐA PHÚ)
Ngày đăng 02/11/2018 | 09:35  | View count: 433

ĐÌNH ĐA (ĐA PHÚ)

- Địa chỉ: Ngõ 72 phố Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa.

- Loại di tích: Lịch sử văn hóa.

- Cấp xếp hạng: UBND Thành phố Hà Nội.

- Năm xếp hạng: 2010.

- Quyết định xếp hạng: số 1176/QĐ-UBND ngày 15/03/2010.

- Nhân vật thờ phụng: Thượng Đẳng Phúc Thần Cao Quốc Đại vương.