DI TÍCH LỊCH SỬ

CHÙA DUỆ TÚ
Ngày đăng 02/11/2018 | 09:36  | View count: 1062

CHÙA DUỆ TÚ

- Địa chỉ: Ngõ 72 Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa.

- Loại di tích: Kiến trúc, nghệ thuật.

- Cấp xếp hạng: Bộ Văn hóa.

- Năm xếp hạng: 1989.

- Quyết định xếp hạng: số 1570-VH/QĐ ngày 05/9/1989.

-  Nhân vật thờ phụng: Thờ Phật vàngài Lê Nghĩa (hiệu Đại Điên)