DI TÍCH LỊCH SỬ

ĐỀN TRUNG NHA
Ngày đăng 02/11/2018 | 09:40  | View count: 954

ĐỀN TRUNG NHA

- Địa chỉ: Tổ 13, đường Võ Chí Công, phường Nghĩa Đô.

- Loại di tích: Lịch sử và kiến trúc nghệ thuật.

- Cấp xếp hạng: UBND Thành phố Hà Nội.

- Năm xếp hạng: 2010.

- Quyết định xếp hạng: số 3411/QĐ-UBND ngày 12/07/2010.

- Nhân vật thờ phụng: Tướng công Trần Công Tích và hai vị phu nhân (Lê Hồng Nương và Lê Quế Nương).