DI TÍCH LỊCH SỬ

MỘ CÁC CHIẾN SỸ VỤ HÀ THÀNH ĐẦU ĐỘC NĂM 1908
Ngày đăng 02/11/2018 | 09:44  | View count: 875

MỘ CÁC CHIẾN SỸ VỤ HÀ THÀNH ĐẦU ĐỘC NĂM 1908

- Địa chỉ: Tổ 12, phường Nghĩa Đô.

- Loại di tích: Lịch sử cách mạng kháng chiến.

- Cấp xếp hạng: UBND Thành phố Hà Nội.

- Năm xếp hạng: 2005.

- Quyết định xếp hạng: số 5563/QĐ-UBND ngày 05/08/2005