ĐẤT ĐAI - ĐÔ THỊ

Phường Trung Hòa tập trung ra quân xử lý vi phạm về biển hiệu, bảng quảng cáo trên địa bàn
Ngày đăng 28/10/2018 | 17:44  | View count: 614

Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 01/9/2018 về Kiểm tra hướng dẫn việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quảng cáo trên địa bàn phường Trung Hòa năm 2018;

UBND phường Trung Hòa đã gửi Thông báo số 158/TB-UBND ngày 01/10/2018; Thông báo số 164/TB-UBND ngày 12/10/2018 về việc chỉnh sửa biển hiệu, tháo dỡ biển quảng cáo sai quy định kèm theo hướng dẫn chi tiết các quy định về lắp đặt biển hiệu, biển quảng cáo đến các cơ sở kinh doanh, trụ sở làm việc, các cơ quan đơn vị trên địa bàn phường, đồng thời yêu cầu các đơn vị thực hiện việc chỉnh sửa biển hiệu, bảng quảng cáo, tháo dỡ các biển, băng dôn, banner quảng cáo sai quy định.

Trong tháng 10/2018, UBND phường đã tổ chức 02 đợt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm về biển hiệu, bảng quảng cáo (Đợt 1: Từ ngày 05/10/2018 đến ngày 11/10/2018; Đợt 2: Từ ngày 19/10/2018 đến ngày 30/10/2018), tập trung vào các cơ sở kinh doanh tại các tuyến đường, phố chính trên địa bàn bao gồm: Trần Duy Hưng, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Ngọc Vũ, Nguyễn Chánh, Trung Hòa…. Kết quả, đã tháo dỡ 432 biển vẫy, 122 lượt băng dôn, 350 lượt banner; gửi công văn đề xuất xử lý 17 số điện thoại quảng cáo rao vặt vi phạm; hướng dẫn chỉnh sửa biển hiệu, bảng quảng cáo sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị cho 750 hộ kinh doanh trên địa bàn; rà soát 46 cơ sở kinh doanh có biển hiệu nội dung bằng tiếng nước ngoài, trong đó 05 cơ sở đã tự giác chỉnh sửa.

Một số hình ảnh:

Trong thời gian tiếp theo, UBND phường sẽ tiếp tục tăng cường công tác tác tuyên truyền, vận động các cơ sở tự giác tháo dỡ, chỉnh sửa biển hiệu, bảng quảng cáo vi phạm. Các trường hợp cố tình không thực hiện, UBND phường kiên quyết xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.

UBND PHƯỜNG TRUNG HÒA