ĐẤT ĐAI - ĐÔ THỊ

Quận Cầu Giấy thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường 9 tháng đầu năm 2018
Ngày đăng 31/10/2018 | 18:10  | View count: 1331

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về công tác đảm bảo bảo vệ sinh môi trường, UBND quận đã ban hành Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 về việc giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Cầu Giấy. Trong đó, phân rõ trách nhiệm của các phòng ban, ngành chức năng, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn và UBND các phường tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố.

9 tháng đầu năm 2018, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Cầu Giấy đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều con phố, tuyến đường ngày càng gọn gàng và ngăn nắp hơn, ý thức chấp hành pháp luật của người dân về môi trường ngày vàng được nâng cao.

Ngay từ đầu năm 2018, UBND quận Cầu Giấy đã phối hợp với Trung tâm mua sắm tài sản công và thông tin tư vấn tài chính - Sở Tài chính Hà Nội kiểm tra năng lực nhà thầu và yêu cầu đảm bảo số lượng máy móc, phương tiện theo cam kết thỏa thuận khung của hồ sơ trúng thầu, trong đó, số lượng công nhân thu gom: 378 người; số lượng công nhận điều khiển máy móc, thiết bị: 34 người; số lượng xe gom: 950 xe; số lượng xe ô tô cuốn ép, thu gom rác: 15 xe; số lượng xe tải nhỏ ≤ 1,25T: 08 xe; số lượng ô tô quét hút: 11 xe. Đối với công tác quét đường phố, dải phân cách bằng cơ giới, đơn vị nhà thầu sử dụng 11 xe quét hút thực hiện trên 327 tuyến đường, phố trên địa bàn quận.

UBND quận đã chỉ đạo đơn vị duy trì vệ sinh môi trường xây dựng chi tiết phương án tổ chức thực hiện công tác duy trì vệ sinh môi trường, trong đó cụ thể rõ quy trình thực hiện đối với từng khối lượng được phê duyệt, đúng quy định tại Quyết định số 6841/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND Thành phố. Ngoài các hạng mục được phê duyệt theo kết quả trúng thầu, UBND quận đã chỉ đạo thực hiện công tác duy trì nhặt rác tại các vườn hoa hở, dải phân cách; thu gom, vận chuyển rác phát sinh trong các công viên kín; thu dọn, vận chuyển cành, lá cây sau công tác cắt tỉa trên các tuyến đường do Công ty TNHH MTV công viên cây xanh Hà Nội thực hiện.

Hàng ngày, toàn quận thu gom trung bình 340 tấn rác thải sinh hoạt, ngoài ra, trên địa bàn còn có các trường hợp đổ trộm đất thải, phế thải xây dựng, UBND quận chỉ đạo Ban quản lý dự án đàu tư xây dựng phối hợp với UBND các phường và đơn vị duy trì khắc phục ngay khi có phát sinh. Đồng thời, bố trí 67 điểm trung chuyển, tập kết rác thải sinh hoạt, đất thải, phế thải xây dựng, giảm 38 điểm tập kết, tỷ lệ giảm 36,19%; lắp đặt được 375 thùng thu, chứa rác.

Một số hình ảnh về thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn quận:

Trên địa bàn quận có 08 tuyến đường, phố được thí điểm thực hiện công tác tưới nước rửa đường với khối lượng 6,18km, thực hiện thí điểm trong 90 ngày (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/3/2018) với tần suất 01 lần/tuần.

Thực hiện Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, toàn quận đã kiểm tra và xử lý 393 trường hợp vi phạm với tổng kinh phí 1,048 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm 2018, quận Cầu Giấy đã đảm bảo tốt công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn quận, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước, Thành phố, quận và các nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của UBND Thành phố. Bên cạnh đó, duy trì và ứng dụng công nghệ thông tin (hệ thống tin nhắn Viber, Zalo...) trong công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý các vấn đề vệ sinh môi trường còn tồn tại, đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả và có sự phối hợp của tất cả các ban, ngành, đơn vị và UBND các phường. Kết quả này thể hiện sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị quận, trong đó có sự chỉ đạo sát sao của UBND Thành phố và lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND quận.

Với tinh thần quyết tâm đổi mới công tác vệ sinh môi trường, 03 tháng cuối năm 2018, quận Cầu Giấy tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục tới các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người, mỗi nhà về công tác bảo vệ môi trường sống vì sức khỏe của bản thân, gia đình và xã hội; Chỉ đạo UBND các phường kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các chân điểm cẩu, điểm tập kết rác thải sinh hoạt, chủ động đề xuất di chuyển, thay thế các điểm còn chưa hợp lý trên địa bàn quận; Tăng cường xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vệ sinh môi trường theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ; Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác thực hiện của đơn vị duy trì đảm bảo đúng quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật, đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông đường bộ trong quá trình công tác duy trì vệ sinh môi trường; Đẩy mạnh sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phối hợp kiểm tra và duy trì vệ sinh môi trường sống; Tiếp tục duy trì và phát huy công tác tổng vệ sinh trong các cơ quan, trụ sở thứ 6 hàng tuần và tổng vệ sinh sáng thứ 7 hàng tuần trên địa bàn quận.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD QUẬN