ĐẤT ĐAI - ĐÔ THỊ

Hội nghị tập huấn các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
Ngày đăng 14/11/2019 | 17:13  | View count: 792

Ngày 14/11/2019, UBND quận Cầu Giấy đã tổ chức hội nghị tập huấn các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, y tế, dự án đầu tư trên địa bàn. Tham dự hội nghị có trên 200 học viên gồm các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các phường cùng với đại diện các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, y tế, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn quận.

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Vy - Phó Cục trưởng Cục bảo vệ môi trường miền Bắc, Tổng cục Môi trường đã đi sâu hướng dẫn thực hiện các nội dung của Luật bảo vệ môi trường, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015/TT-BNTMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại và các văn bản pháp luật liên quan.

Thông qua hội nghị tập huấn đã giúp đội ngũ cán bộ, công chức các phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các phường nâng cao chuyên môn nghiệp vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, đồng thời giúp cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, y tế, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn quận nắm được những quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ sở trong việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG