ĐẤT ĐAI - ĐÔ THỊ

Thực hiện tắt đèn từ 20h30 đến 21h30 ngày 28/3/2020 để hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020
Ngày đăng 27/03/2020 | 18:26  | View count: 1539

Giờ Trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về chống lại biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Được tổ chức lần đầu tiên tại thành phố Sydney năm 2007, Giờ Trái đất đã nhận được sự hưởng ứng tham gia của 2,2 triệu người, thông qua hình thức đơn giản như tắt đèn, các thiết bị điện không cần thiết trong 1 giờ vào ngày thứ Bảy của tháng Ba hàng năm và tổ chức những hoạt động ủng hộ nhằm đối phó với tác động của quá trình biến đổi khí hậu trong suốt thời gian tiếp theo. Giờ Trái đất đã nhận được sự nhiệt tình hưởng ứng của đông đảo các nước trên thế giới.

Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy đã ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 18/2/2020 về tổ chức hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020 với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, năng lượng; sử dụng tài nguyên tái tạo, tái sử dụng, tái chế chất thải, giảm rác thải nhựa theo lộ tình kế hoạch của Thành phố.

Quận Cầu Giấy đã tổ chức tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn quận sử dụng tiết kiệm năng lượng trong sinh hoạt hàng ngày, góp phần bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu; thực hiện tắt đèn trong thời gian 01 giờ, từ  20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 28/3/2020 để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020.

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG