THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt Minh 

Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận: 0934 660 918; 

Email: ntnminh.tcdcaugiay@gmail.com

 

Đồng chí Trịnh Thị Dung

Phó Chủ tịch UBND quận: 0912 511 641; 

Email: trinhthidung_caugiay@hanoi.gov.vn.