AN NINH - QUỐC PHÒNG

Đảng ủy Quân sự quận ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2021
Publish date 01/07/2021 | 11:18  | View count: 288

Chiều ngày 30/6/2021, Đảng ủy Quân sự quận Cầu Giấy đã tổ chức hội nghị Đảng ủy quân sự ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2021.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Thái Tâm Tứ  – Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ tư lệnh Thủ đô cùng các đồng chí lãnh đạo cơ quan Bộ Tư lệnh Thủ đô, lãnh đạoVăn phòng Quận ủy Cầu Giấy và các đồng chí trong Đảng uỷ quân sự Quận. Đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thành uỷ viên, Bí Thư Quận uỷ, Bí thư Đảng uỷ quân sự quận chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đại tá phùng Văn Thành- Phó bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự Quận quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô; báo cáo dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2021.

06 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy quân sự quận đã làm tốt công tác tham mưu với Quận ủy, HĐND, UBND quận ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn quận như: Chỉ thị số 06-CT/QU ngày 13/01/2021 về Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; Chỉ thị về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; Chỉ thị về nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ Quận năm 2021; Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2021.Đồng thời tổ chức các Hội nghị và triển khai chương trình hành động về công tác quân sự quốc phòng; chuẩn bị đầy đủ các nội dung, tập huấn cho các lực lượng chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ Quận năm 2021 bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo triển khai, duy trì thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các hoạt động lễ, Tết, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Thành phố Hà Nội diễn ra trên địa bàn; thường xuyên luyện tập phương án chiến đấu tại chỗ, phòng chống cháy nổ trong cơ quan theo quy định và tổ chức lực lượng. phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống cháy nổ, xử trí các tình huống xảy ra được các cấp đánh giá cao.

06 tháng cuối năm 2021, Đảng ủy Quân sự quận xác định 6 nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo thực hiện. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là phải nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, tham mưu với Quận ủy, UBND quận lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, đặc biệt là nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ quận năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Thái Tâm Tứ- Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ tư lệnh Thủ đô đã biểu dương, đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được trong lãnh đaọ, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng của Đảng uỷ quân sự quận. Đồng chí cũng đề nghị Đảng uỷ quân sự quậncần tiếp tục khắc phục những khó khăn, tồn tại để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, cần tiếp tục  làm tốt  công tác tham mưu cho Quận ủy, UBND quận lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, đặc biệt là nhiệm vụ diễn tập Khu vực phòng thủ quận năm 2021; tăng cường các biện pháp nắm, dự báo, đánh giá chính xác tình hình an ninh chính trị, phối hợp với các lực lượng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt trong các dịp lễ, tết. Đồng thời lãnh đạo có hiệu quả các hoạt động xây dựng Đảng, nhất là ở cấp Chi bộ, bảo đảm thật sự “mẫu mực, chất lượng”, tiến hành tốt công tác đảng, công tác chính trị trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng và nâng cao chất lượng sức mạnh tổng hợp của LLVT quận; đồng thời triển khai chặt chẽ các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

Đ/c Đại tá Thái Tâm Tứ- Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ tư lệnh Thủ đô

Hội nghị đã biểu quyết nhất trí thông qua với số phiếu tán thành đạt 100%, thể hiện ý chí, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cao. Với tinh thần và ý chí quyết tâm cao đó, có thể tin tưởng rằng, trong 6 tháng cuối năm 2021, Đảng ủy quân sự quận Cầu Giấy sẽ lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra. Phấn đấu là lá cờ đầu trong trong phong trào thi đua của Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội và của Thành phố Hà Nội./.