CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Ảnh nghệ thuật "Hà Nội - khát vọng phát triển" năm 2022

Publish date 27/09/2022 | 10:24 AM  | View count: 8
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công văn số 2975/UBND-KSTTHC ngày 12/9/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phối hợp triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020

Publish date 13/09/2022 | 10:40 AM  | View count: 33
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH tổ chức cắt băng khánh thành công trình chào mừng 25 năm thành lập quận Cầu Giấy (01/9/1997 - 01/9/2022)

Publish date 12/08/2022 | 05:39 PM  | View count: 55
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH triển khai thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quận Cầu Giấy sang tự chủ tài chính năm 2021 và giai đoạn 2022-2025

Publish date 08/08/2022 | 11:09 AM  | View count: 26
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN