CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

KH thực hiện " Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 17/05/2022 | 08:30 AM  | View count: 10
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 10/05/2022 | 05:58 PM  | View count: 10
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 06/05/2022 | 06:02 PM  | View count: 1
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN