CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2020

Publish date 03/04/2020 | 11:44 AM  | View count: 10
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của UBND quận Cầu Giấy năm 2020

Publish date 01/04/2020 | 02:45 PM  | View count: 23
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công văn số 303/UBND-QLĐT ngày 25/3/2020 của UBND quận Cầu Giấy về việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên các tuyến phố 24/24h

Publish date 26/03/2020 | 11:24 AM  | View count: 12
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động quận Cầu Giấy năm 2020

Publish date 20/03/2020 | 11:27 AM  | View count: 2
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 20/03/2020 | 10:08 AM  | View count: 76
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 19/03/2020 | 10:06 AM  | View count: 52
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN