CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Chỉ thị về việc nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đến kiến nghị phản ảnh, khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, Giám đốc, thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố
Publish date 27/04/2018 | 10:45  | View count: 195

Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/4/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đến kiến nghị phản ảnh, khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, Giám đốc, thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố

Xem nội dung Chỉ thị tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN