CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Nghiêm cấm sản xuất, kinh doanh các loài thủy sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn quận Cầu Giấy
Publish date 24/05/2019 | 10:04  | View count: 835

Ngày 23/5/2019, UBND quận Cầu Giấy ban hành văn bản số 595/UBND-KT về việc nghiêm cấm sản xuất, kinh doanh các loài thủy sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Tại văn bản này, UBND quận Cầu Giấy yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo 389 quận, UBND các phường, Ban quản lý chợ quận Cầu Giấy, các hợp tác xã, doanh nghiệp kinh doanh chợ tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền về tác hại, cách tiêu diệt các loài ngoại lai xâm hại. Tập trung kiểm tra, kiểm soát việc kinh doanh, vận chuyển, nuôi giữ các loài này; Khi bắt giữ được các loài thủy sinh vật ngoại lai xâm hại tiến hành tiêu hủy; Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động nuôi trồng, kinh doanh, tiêu thụ các loại thủy sinh vật ngoại lai theo quy định.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn không được phép kinh doanh các loài thủy sinh vật ngoại lai xâm hại như: Tôm càng đỏ, tôm hùm nước ngọt, ốc bươu vàng, ... đây là những loại không nằm trong Danh mục các loại thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam (phụ lục VIII, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019); Chúng được xác định là loài thủy sinh vật ngoại lai xâm hại (Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT ngày 28/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định tiêu chí xác định và ban hành danh mục loại ngoại lai xâm hại).

 Khi phát hiện có phát tán thủy sinh vật ngoại lai ra môi trường cần liên hệ ngay cho Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội (qua Chi cục Thủy sản) hoặc UBND quận Cầu Giấy (qua phòng Kinh tế quận - số điện thoại 0913.599.588) để có biện pháp khoanh vùng, cô lập và tiêu diệt các loài thủy sinh vật ngoại lai theo quy định của pháp luật về Đa dạng sinh học./.

(Nội dung kèm theo)

PHÒNG KINH TẾ QUẬN