CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tập huấn kiến thức về công tác quản lý chất lượng vật tư và ATTP ngành nông nghiệp trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019
Publish date 30/05/2019 | 09:36  | View count: 112

Xem nội dung Kế hoạch tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN