CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

KH thực hiện QĐ số 634/QĐ-TTg ngày 13/5/2020 của TTCP phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của QH khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và VPPL, công tác của Viện KSND, của TAND và công tác thi hành án
Publish date 12/10/2020 | 08:49  | View count: 54

Xem nội dung tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN