CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn quận Cầu Giấy
Publish date 02/11/2020 | 11:35  | View count: 314

Xem nội dung tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN