CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

KH thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn quận Cầu Giấy
Publish date 20/05/2022 | 16:39  | View count: 24

Xem nội dung tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN