CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Publish date 29/07/2022 | 09:39  | View count: 81

Xem nội dung tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN