CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

KH triển khai thực hiện "Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025" trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 23/02/2022 | 04:53 PM  | View count: 22
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH công tác an toàn thực phẩm lĩnh vực Công thương trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 23/02/2022 | 03:32 PM  | View count: 24
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch phát triển điện lực quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 23/02/2022 | 03:23 PM  | View count: 22
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2022 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 22/02/2022 | 04:27 PM  | View count: 10
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH triển khai các hoạt động kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 22/02/2022 | 03:03 PM  | View count: 11
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Publish date 18/02/2022 | 03:52 PM  | View count: 31
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

KH công tác văn thư, lưu trữ năm 2022

Publish date 18/02/2022 | 03:50 PM  | View count: 19
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN