CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua "An toàn thực phẩm" trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2021-2025

Publish date 08/06/2021 | 03:38 PM  | View count: 211
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức diễn tập công tác coi thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn quận Cầu Giấy năm học 2021-2022

Publish date 08/06/2021 | 03:33 PM  | View count: 384
Xem nội dung chi tiết  tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi năm 2021

Publish date 08/06/2021 | 03:31 PM  | View count: 235
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

Publish date 08/06/2021 | 03:26 PM  | View count: 197
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quận Cầu Giấy năm 2021

Publish date 07/06/2021 | 02:37 PM  | View count: 44
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức thi, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 quận Cầu Giấy năm học 2021-2022

Publish date 07/06/2021 | 02:35 PM  | View count: 84
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với các cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2021

Publish date 06/06/2021 | 03:30 PM  | View count: 9
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua "Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô" quận Cầu Giấy giai đoạn 2021-2025

Publish date 01/06/2021 | 05:16 PM  | View count: 84
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới" quận Cầu Giấy giai đoạn 2021-2025

Publish date 01/06/2021 | 05:14 PM  | View count: 65
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN