CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của quận Cầu Giấy

Publish date 18/02/2022 | 08:32 AM  | View count: 39
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

KH triển khai thực hiện Đề án "Chủ động phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2020-2022" năm 2022

Publish date 17/02/2022 | 06:01 PM  | View count: 19
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch khảo sát công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 tại các trường học công lập trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 16/02/2022 | 05:08 PM  | View count: 64
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Thường trực HĐND quận ban hành kế hoạch số 04/KH-HĐND ngày 16/02/2022 về khảo sát công...

Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

Publish date 16/02/2022 | 10:25 AM  | View count: 21
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thực hiện hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 15/02/2022 | 04:56 PM  | View count: 19
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH cải cách hành chính năm 2022 của UBND quận Cầu Giấy

Publish date 15/02/2022 | 10:14 AM  | View count: 15
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch công tác của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 15/02/2022 | 10:08 AM  | View count: 14
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Publish date 15/02/2022 | 09:58 AM  | View count: 16
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

KH tổ chức chiến dịch tăng cường tuyên truyền và các hoạt động nâng cao chất lượng dân số quận Cầu Giấy năm 2022

Publish date 14/02/2022 | 02:59 PM  | View count: 8
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN